Tekniset vaatimukset

Nämä sivut toimivat parhaiten, jos käytössäsi on kiinteä yhteys.

Selainohjelmassa tulee javascriptin olla kytkettynä toimimaan ja selaimen tulee tukea tyylitiedostojen (stylesheet) käyttöä.

Miniminäyttötarkkuus sivuston käyttöön on 800x600 kuvapistettä. Sivusto on kuitenkin suunniteltu käytettäväksi ja on parhaimmillaan 1024x768 kuvapisteen näyttötarkkuudella katseltuna.

 

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Käyttöauto Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi yttöauto Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Copyright

Tämän palvelun sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa yttöauto​ Oy.

Kaiken yttöauto sivujen sisältämän aineiston tai sen osien levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman yttöauto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

yttöauton Internet -sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. yttöauto Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. yttöauto Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatatte siirtyä yttöauto sivujen linkkiyhteyksien kautta.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä emme voi taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä yttöauto Oy tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, kuten esimerkiksi suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Jos lähetätte näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annatte samalla oikeudet lähettämänne aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Itse vastaatte siitä, että Teillä on oikeus lähettämänne aineiston käyttöön ja levittämiseen.

Sivuston on toteuttanut Innofactor.

 

Tietoturva

Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan yttöauto Oy:n vähittäiskauppayhtiöiden myynti- ja huoltotoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (huoltotilaus, yhteydenottopyynnöt, palaute).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on myynti- ja huoltotoimintaan olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta yttöauto Oy:n tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

Hakijalla on henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai esittää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Yhteydet henkilörekisteriasioissa:

Asiakaspalvelu
 
yttöauto Oy
PL 3
60101 Seinäjoki
Puh. 06-4185 111

 

Puheluhinnat

Puhelut kaikkiin yttöauto Oy:n lankanumeroihin maksaa normaalin paikallispuhelumaksun. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

yttöauto matkapuhelinnumeroihin soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan omaa puhelinliittymää koskeviin sopimusehtoihin.